ES FONDŲ FINANSAVIMAS

Projektas: Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „PIFKA“

UAB PIFKA yra baldų ir kitų dizaino elementų, pagamintų iš metalo, stiklo, medžio, kompozicinių medžiagų, apšvietimo, gamintojas. Pagrindinė produkcijos dalis yra skirta viešojo maitinimo įmonėms, valstybinėms įstaigoms, biurams, medicinos klinikoms, laboratorinių tyrimų bendrovėms bei parduotuvėms. Šiuo metu įmonė savo produkciją eksportuoja į Norvegijos, Švedijos ir Danijos rinkas. Siekiant padidinti įmonės konkurencingumo potencialą įmonė planuoją modernizuoti gamybos procesą. Projekto metu remiantis atliktomis technologinio audito rekomendacijomis bus diegiami nauji skaitmeniniai sprendimai, kurie padės optimizuoti įmonėje vykstančius gamybos procesus, įsivertinti gamybinių procesų skaitmenizavimo galimybes, padidinti darbo našumą, įmonės konkurencingumą bei produktyvumą.

Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0099

Projekto pavadinimas: Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „PIFKA“

Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-03-23 iki 2022-06-30

Skirta finansavimo suma: 127 892,00 EUR

 

                                                                                                                                                

 

UAB „Pifka„ nuo 2017 m. sausio mėnesio 3 d. įgyvendina projektą „UAB Pifka eksporto didinimas, dalyvaujant tarptautinėse parodose“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0398.

Projekto tikslas – didinti UAB „Pifka“ eksportą.

Remiama veikla – įmonės ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įmonė sieks išlaikyti jau turimas eksporto pozicijas dabartinėse rinkose bei skverbtis į naujas rinkas. UAB PIFKA numatė dalyvauti 8 tarptautinėse parodose. Projekto vertė – 85894,00 Eur, finansavimo suma – 42947,00 Eur.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“ (03.2.1-LVPA-K-801).