Projektas- E.komercijos modelio diegimas UAB „Pifka”

 

UAB „Pifka“ yra baldų ir kitų dizaino elementų, pagamintų iš metalo, stiklo, medžio, kompozicinių medžiagų, apšvietimo, gamintojas. Pagrindinė produkcijos dalis yra skirta viešojo maitinimo įmonėms, valstybinėms įstaigoms, biurams, medicinos klinikoms, laboratorinių tyrimų bendrovėms bei parduotuvėms. UAB PIFKA darbuotojų techninės žinios ir patirtis leidžia kurti įvairiausius originalius, aukštos kokybės bei išskirtinio dizaino produktus.

Susidūrus su pasauline „COVID-19“ pandemija kaip ir daugelis įmonių UAB „Pifka” turėjo įvertinti naujas pardavimo galimybes siekiant saugiai parduoti įmonės gaminamus produktus rinkoje. Siekiant sumažinti tiesioginio kontakto susitikimų skaičių nuspręsta įsidiegti elektroninės prekybos platformą. Įmonė šio projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas, bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.

Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“  kvietimą. Projektas finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

 

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1338

Projekto pavadinimas:     E.komercijos modelio diegimas UAB „Pifka”

Priemonė – 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2022-02-07 iki 2023-02-24

Skirta finansavimo suma: 46.875,00 EUR

Projektas: Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „PIFKA”

Projektas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo. UAB PIFKA yra baldų ir kitų dizaino elementų, pagamintų iš metalo, stiklo, medžio, kompozicinių medžiagų, apšvietimo, gamintojas. Pagrindinė produkcijos dalis yra skirta viešojo maitinimo įmonėms, valstybinėms įstaigoms, biurams, medicinos klinikoms, laboratorinių tyrimų bendrovėms bei parduotuvėms. Šiuo metu įmonė savo produkciją eksportuoja į Norvegijos, Švedijos ir Danijos rinkas. Siekiant padidinti įmonės konkurencingumo potencialą įmonė planuoją modernizuoti gamybos procesą. Projekto metu remiantis atliktomis technologinio audito rekomendacijomis bus diegiami nauji skaitmeniniai sprendimai, kurie padės optimizuoti įmonėje vykstančius gamybos procesus, įsivertinti gamybinių procesų skaitmenizavimo galimybes, padidinti darbo našumą, įmonės konkurencingumą bei produktyvumą.

Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0099

Projekto pavadinimas: Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „PIFKA”

Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-03-23 iki 2022-06-30

Skirta finansavimo suma: 127 892,00 EUR

Projektas: UAB Pifka eksporto didinimas, dalyvaujant tarptautinėse parodose

Projektas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB „Pifka„ nuo 2017 m. sausio mėnesio 3 d. įgyvendina projektą „UAB Pifka eksporto didinimas, dalyvaujant tarptautinėse parodose“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0398.

Projekto tikslas – didinti UAB „Pifka” eksportą.

Remiama veikla – įmonės ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įmonė sieks išlaikyti jau turimas eksporto pozicijas dabartinėse rinkose bei skverbtis į naujas rinkas. UAB PIFKA numatė dalyvauti 8 tarptautinėse parodose. Projekto vertė – 85894,00 Eur, finansavimo suma – 42947,00 Eur.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“ (03.2.1-LVPA-K-801).