1. Sąlygų taikymas

Bendrosios sąlygos taikomos visiems užsakymams, išskyrus rašytines išimtis. Su šiomis bendrosiomis sąlygomis sutinkama patvirtinant užsakymą.

2. Pasiūlymų galiojimas

a. Pasiūlymai galioja 30 dienų, nebent atskirame pasiūlyme aiškiai nurodyta kitaip. Neatsakome už spausdinimo klaidas.

b. Proforma – tai rašytinis susitarimas dėl gaminio specifikacijų, kainų, kiekių, atlikimo laiko ir pristatymo sąlygų. Ji turi būti patvirtinta per 2 darbo dienas nuo išrašymo, priešingu atveju gali būti pakeistas užsakymo įvykdymo terminas. Nauja pristatymo data bus pakoreguota atsižvelgiant į nominalius gamybos pajėgumus.

c. Brėžiniai turi būti patvirtinti per 2 darbo dienas, priešingu atveju gali būti pakeistas užsakymo įvykdymo terminas. Nauja pristatymo data bus pakoreguota atsižvelgiant į nominalius gamybos pajėgumus.

d. Patvirtinta Proforma ir brėžiniai laikomi galutiniais dokumentais, pagal kuriuos galima pradėti gamybą.

e. Jei po Proformos ir brėžinių patvirtinimo atsiranda kokių nors pakeitimų, gali būti pakeistas įvykdymo terminas arba gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

3. Atšaukimai

Jei užsakymas atšaukiamas po Proformos ir brėžinių patvirtinimo, už atšauktą užsakymą taikomas visas mokestis, o naujo gaminio pagaminimas laikomas nauju užsakymu.

4. Mokėjimo sąlygos

Mokėjimo sąlygos nurodomos sąskaitoje faktūroje. Jei klientas neįvykdo mokėjimo per sutartą laiką, išrašoma pradelsta sąskaita su 0,05 % delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Dėl mokėjimo sąlygų pažeidimo gali būti imamasi teisinių veiksmų arba atsisakoma pratęsti kreditą.

5. Sandėliavimo sąlygos

Pagamintos prekės išsiunčiamos sutartą dieną. Atidėjus išsiuntimą gali būti taikomos sandėliavimo išlaidos.

6. Nuosavybės teisės išlaikymas

Gamintojas išlaiko nuosavybės teisę į visus parduotus produktus, kol bus atliktas pilnas galutinis mokėjimas, įskaitant transportavimo ir pakavimo išlaidas.

7. Pakavimas

Jei klientas turi specialių pakavimo reikalavimų, turi būti sudarytas raštiškas susitarimas. Kitu atveju prekės pakuojamos į standartinę gamintojo pakuotę.

8. Krovinių transportavimo kompensavimas

Gamintojas įsipareigoja kompensuoti krovinio gabenimo išlaidas, jei siuntos suma viršija minimalią sutartą siuntos sumą ir prekės pristatomos kliento sandėlio adresu. Priešingu atveju, jei užsakymo suma yra mažesnė už sutartą sumą arba prekės pristatomos kitu adresu, arba reikalaujama konkrečios pristatymo datos, gali būti taikomos papildomi frachto mokesčiai.

9. Transportavimo žala

Gavus prekes, jos turi būti atidžiai patikrintos. Jei randama transportavimo metu padarytų pažeidimų, jie turi būti aiškiai nurodyti visuose CMR egzemplioriuose. Priešingu atveju nei gamintojas, nei vežėjas neprisiima atsakomybės už transportavimo metu padarytus pažeidimus.

10. Garantijos sąlygos

Gamintojas visiems gaminiams suteikia garantiją dėl medžiagų ir gaminio kokybės 1 metų laikotarpiui nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Gamintojas įsipareigoja pakeisti visas nekokybiškas dalis tinkamos kokybės dalimis ar medžiagomis. Gedimo atveju būtina tinkamai užpildyti pretenziją, kurioje turi būti pateikta visa esminė su gedimu susijusi informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamos priežiūros, mechaninių pažeidimų, netinkamo montavimo, neteisingos elektros instaliacijos, nusidėvėjimo dėl įprasto naudojimo ar atsitiktinio sugadinimo. Garantija netaikoma stichinių nelaimių padarytai žalai arba jei remonto paslaugą atliko neįgalioti darbuotojai. Galimi garantijos atvejai:

a. Kliento klaida – visas papildomas išlaidas apmoka klientas.

b. Gamintojo klaida – gamintojas nemokamai pagamina ir išsiunčia komponentą ar gaminį. Arba gamintojas gali suteikti sutartą nuolaidą kaip kompensaciją už kliento nepatogumus.

c. Abipusė klaida – papildomos išlaidos dalijamos po lygiai tarp kliento ir paslaugos teikėjo 50/50, arba susitariama dėl kito kompensavimo būdo.